Procesný a projektový manažment

Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Študent: 1. zhodnotí východiská riešenia problému v oblasti verejnej ekonomiky a manažmentu z pohľadu projektového a procesného riadenia, 2. zvolí vhodný formát riešenia úlohy a organizovania zdrojov, 3. dokáže organizovať tím v rámci identifikovaného formátu úlohy a očakávaného cieľa, 4. je schopný analyzovať praktický problém (prípadovú štúdiu) z pohľadu poznatkov projektového a procesného manažmentu, 5. aplikuje nástroje procesného a projektového riadenia, 6. posúdi na základe poznatkov procesného a projektového manažmentu výkonnosť obslužného miesta vo verejnej správe.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor