Seminár k bakalárskej práci (TM)

Garant predmetu:
Vyučujúci: Kološta Stanislav, doc., Ing., PhD.
Kožiak Radoslav, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Všeobecný obsahový a organizačný rámec spracovania bakalárskej práce. Práca s databázami, vyhľadávanie článkov a publikácií. Rešerš. Predmet, objekt, cieľ bakalárskej práce. Osnova bakalárskej práce. Etapy spracovania bakalárskej práce. Logická nadväznosť jednotlivých častí. Metodický postup riešenia - výber metód a výskumných techník. Tvorba návrhovej časti, ako písať abstrakt, predhovor, úvod, záver, resumé. Formálna úprava bakalárskej práce. Práca s literatúrou – citácie a tvorba zoznamu použitej literatúry. Príprava prezentácie a obhajoby bakalárskej práce.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor