Udržateľný rozvoj

Vyučujúci: Kožiak Radoslav, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Úvod do štúdia udržateľného rozvoja. Základné pojmy, metódy a nástroje. Vymedzenie subjektov a súvislostí v oblasti udržateľného rozvoja. Základné dokumenty, ich filozofia, význam, štruktúra, výstupy. Ekonomický, sociálny a environmentálny aspekt udržateľného rozvoja. Nástroje udržateľného rozvoja. Meranie a hodnotenie udržateľného rozvoja. Stratégia trvalo udržateľného rozvoja v Slovenskej republike. Trvalo udržateľný rozvoj na miestnej úrovni (miestna Agenda a miestna Akcia 21). Kjótsky protokol, skleníkový efekt a obchodovanie s emisnými kvótami  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor