Verejná ekonómia a verejný sektor

Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Úloha štátu v ekonomike, opodstatnenosť štátnych intervencií. Vymedzenie verejného sektora prostredníctvom funkcií štátu v ekonomike: legislatívna, stabilizačná, redistribučná a alokačná funkcia štátu. Veľkosť verejného sektora, prístupy k meraniu veľkosti verejného sektora, súčasné trendy vývoja veľkosti verejného sektora. Redistribúcia: ekonomická a sociálno-politická podstata redistribúcie. Alokačná funkcia štátu: Paretovo optimum, mikroekonomická analýza zlyhania trhu. Nekomplexné trhy, nedokonalá informovanosť, nemožnosť maximalizácie užitočnosti. Kolektívne statky. Externality. Nedokonalá konkurencia. Príčiny zlyhania štátnych zásahov. Byrokracia. Verejná voľba, problémy kolektívneho rozhodovania.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor