Finančný manažment vo verejnom a neziskovom sektore

Vyučujúci: Čapková Soňa, doc., Ing., PhD.
Flaška Filip, Ing., PhD.
Šuranová Zuzana, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor