Informačné systémy v manažmente území

Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Úvod do problematiky GIS a geografických informácií. Základy geoinformatiky. Princípy vektorovej reprezentácie. Princípy rastrovej reprezentácie. Povrchy - digitálne modely terénu. Zdroje údajov a ich vstup do GIS. Reštrukturalizácia údajov. Relačné databázy. Geografické analýzy údajov. Digitálne spracovanie obrazov s dôrazom na diaľkový prieskum Zeme. Vizualizácia dát a tvorba výstupov. Softvérové prostriedky pre GIS. Aplikácie v oblasti verejnej správy a regionálneho rozvoja na Slovensku. Vývojové trendy v oblasti GIS a geografických informácii. Praktické individuálne precvičenie uvedených postupov a zvládnutie základných funkcií výučbového systému - reštrukturalizácia, manipulácia s údajmi, analýzy a modelovanie, vizualizácia dát a tvorba výstupov. Verejne dostupné aplikácie GIS. Využívanie informačných systémov v organizáciách regionálneho rozvoja a verejnej správy. Vývojové trendy informačných systémov verejnej správy. Aktuálne trendy elektronizácie služieb verejnej správy. Personálny informačný systém. Manažérsky informačný systém. Export údajov z informačného systému a ich spracovanie. Modelovanie a analýza ekonomických procesov s využitím pokročilých nástrojov tabuľkového procesora.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor