Kreatívne územia

Garant predmetu:
Vyučujúci: Borsekova Kamila, Ing., PhD.
Vaňová Anna, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Kreativita v územnom rozvoji. Kreatívna ekonomika, jej špecifiká a vplyv na rozvoj územia. Kreatívne a kultúrne odvetvia. Kreatívna trieda a jej špecifiká. Úloha zainteresovaných subjektov v kreatívnej ekonomike. Prístupy k rozvoju kreatívneho potenciálu a kreatívneho prostredia. Prístupy k meraniu kreatívnej ekonomiky. Analýza kreatívneho územia. Budovanie konkurenčnej výhody založenej na kreatívnych a kultúrnych odvetviach. Kreatívne regióny. Kreatívne mestá a štvrte. Kreatívny rozvoj vidiek. Kreatívne klastre. Prínosy kreatívnej ekonomiky pre rozvoj územia. Od Európskeho hlavného mesta kultúry ku kreatívnemu mestu (príklady z praxe). Výstupy kreatívnej ekonomiky v podobe nehmotných aktív (know-how, dizajn, inovácie, invencie, kresby, značka, patenty, licencie, goodwill, copyright, databázy atď.) Organizované podujatia. Kreatívny imidž a značka kreatívneho územia.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor