Partnerstvo a komunikácia v regionálnom rozvoji

Vyučujúci: Borsekova Kamila, Ing., PhD.
Vaňová Anna, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Partnerstvo. Formy partnerstiev. Subjekty vzťahov. Nástroje budovania partnerstiev. Prekážky a kľúčové faktory budovania úspešných partnerstiev. Etika, etiketa a komunikácia manažérov v regionálnom rozvoji. Komunikácia pri vyjednávaniach. Etika a komunikácia v krízových situáciách. Základné spoločenské pravidlá a nadväzovanie kontaktov. Príprava k pracovnej a spoločenskej komunikácii. Správanie sa v pracovnom tíme (vzťah „nadriadený – podriadený“), vzťahy ľudí rozdielneho pohlavia a veku, korešpondencia, telefonovanie, mobing, diskriminácia. Pravidlá spoločenského správania pri pracovných rokovaniach so zahraničnými partnermi. Zásady medzinárodnej spoločenskej etikety, interkultúrne osobitosti rokovaní. Plánovanie a organizácia odborných, pracovných a verejných podujatí a ich význam v regionálnom rozvoji. Pracovné a spoločenské podujatia.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor