Plánovanie a riadenie rozvoja území

Garant predmetu:
Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Systémy plánovania rozvoja území. Strategické plánovanie a programovanie. Príprava a realizácia strategického plánu rozvoja územia. Priestorové plánovanie v európskom priestore a v SR. Systém územného plánovania v SR. Environmentálny aspekt v systéme plánovania. Vybrané problémy plánovania sídiel. Plánovanie regenerácie sídiel. Endogénny prístup k riadeniu rozvoja území. Vedenie ako funkcia manažmentu území. Spolupráca subjektov ako základný faktor rozvoja území. Rozhodovacie procesy v riadení území. Kľúčové subjekty a organizačné štruktúry v manažmente území.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor