Prípadové štúdie z verejného a neziskového marketingu

Garant predmetu:
Vyučujúci: Borsekova Kamila, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor