Právna administratíva

Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: 1. získané vedomosti použije v štandardných životných situáciách pri riešení administratívnych činností, 2. dokáže aplikovať teoretické vedomosti a navrhovať alternatívne riešenia pre rozhodovací proces orgánov verejnej správy, 3. pritom je schopný navrhnúť základné normotvorne predpisy pre činnosť orgánov verejnej správy, 4. prehodnotí možnosti a alternatívy opravných prostriedkov správnom konaní, 5. vie posúdiť a vybrať metódy pri rozhodovaní správnom konaní, 6. vytvorí návrh základných elektronických formulárov pre administratívny proces.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor