Regionálna ekonomika a politika

Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Ekonomika samosprávneho regiónu a subjekty tvoriace jeho hospodárstvo. Finančné, majetkové a riadiace vzťahy samosprávneho regiónu ako zriaďovateľa a zakladateľa ďalších právnických osôb. Región, rast a rozvoj, regionálna politika, jej nástroje, dôvody existencie. Vývojové etapy teórií regionálneho rozvoja. Konvergenčné a divergenčné teórie regionálneho rozvoja. Regionálna politika Európskej únie vo vzťahu k asociovaným, kandidátskym krajinám. Regionálna politika Európskej únie v jednotlivých programovacích obdobiach a jej implementácia v SR. Regionálne disparity v Slovenskej republike a Európskej únii, možnosti ich vyjadrenia, ukazovatele merania, tendencie ich vývoja. Matematicko-štatistické metódy použiteľné pri skúmaní regionálnych disparít.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor