Strategies for Local Development (Stratégie miestneho a regionálneho rozvoja)

Garant predmetu:
Vyučujúci:    
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor