Strategies for Local Development (Stratégie miestneho a regionálneho rozvoja)

Vyučujúci: Čapková Soňa, doc., Ing., PhD.
Kološta Stanislav, Ing., PhD.
Vitálišová Katarína, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor