Verejná ekonómia

Garant predmetu:
Vyučujúci: Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Ľapinová Erika, Ing., PhD.
Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor