Analýza dát a reporting

Vyučujúci: Flaška Filip, Ing., PhD.
Kaščáková Alena, Ing., PhD.
Kráľ Pavol, RNDr., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor