Informatika

Garant predmetu:
Vyučujúci: Hužvár Miroslav, RNDr., PhD.
Kollár Igor, Ing., PhD.
Laco Peter, Ing., PhD.
Mendelová Viera, Ing., PhD.
Pomffyová Mária, Ing. PhD.
Rigová Zuzana, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Po úspešnom absolvovaní predmetu študent bude vedieť vysvetliť základné pojmy z oblasti informačných technológií a poznať možnosti ich praktického využitia v ekonomickej praxi (hardvér a softvér, počítačové siete a bezpečnosť informácií). Bude schopný efektívne používať kľúčové aplikácie osobnej informatiky - textový procesor, tabuľkový kalkulátor a databázový systém.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor