Internetové aplikácie

Garant predmetu:
Vyučujúci: Laco Peter, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Cieľom tohto kurzu je vysvetliť základné princípy fungovania internetu a poukázať na využitie webových prezentácií v ekonomickej praxi, ukázať a precvičiť možnosti tvorby a údržby webových prezentácií. Predstaviť metódy efektívneho vyhľadávania ekonomických informácií v internete pomocou moderných vyhľadávacích nástrojov. Po absolvovaní predmetu budú študenti schopní samostatne vytvárať webové prezentácie.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor