Poistná matematika a štatistika

Garant predmetu:
Vyučujúci: Špirková Jana, doc. RNDr., PhD.
 
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je získanie zručností v oblasti modelovania produktov životného poistenia, výpočtu výšky poistného v produktoch životného poistenia, ako sú poistenie pre prípad úmrtia, poistenie pre prípad dožitia a rôzne druhy dôchodkového poistenia. Cieľom predmetu je aj získanie zručností v oblasti modelovania výšky technických rezerv v životnom poistení. Absolvovanie tohto predmetu umožňuje spoluprácu s Generali poisťovňou, a.s., s ktorou Ekonomická fakulta UMB spolupracuje. V rámci tejto spolupráce Generali poisťovňa vypisuje témy bakalárskych a diplomových prác, ktoré skúmajú najaktuálnejšie problémy v oblasti poisťovníctva nielen v rámci Slovenskej republiky, ale aj celej Európskej únii.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor