Databázové systémy

Garant predmetu:
Vyučujúci: Gubalová Jolana, Ing., PhD.
Kollár Igor, Ing., PhD.
Pomffyová Mária, Ing. PhD.
 
Cieľ predmetu: Predmet poskytuje základné informácie o databázových systémoch, ktoré sú jadrom informačných systémov podnikov a inštitúcií. V rámci seminárov sa naučíte navrhovať, implementovať a efektívne využívať relačné databázy pomocou programov MS Access a MS SQL Server.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Administrátor