Finančná matematika 1

Garant predmetu: Úradníček Vladimír, doc. Ing., Ph.D.
Vyučujúci: Medveďová Petra, Mgr., PhD.
Stachová Mária, Mgr., PhD.
Úradníček Vladimír, doc. Ing., Ph.D.
 
Cieľ predmetu: Predmet poskytuje študentovi možnosť naučiť sa a vykonávať rôzne výpočty, predchádzajúce finančným rozhodnutiam, čím mu umožní použiť finančné prostriedky pri požičiavaní aj investovaní oveľa rozvážnejšie a efektívnejšie.  
Iné: Pojem úroku. Jednoduché, zložené, zmiešané a spojité úrokovanie. Nominálne, efektívne a reálne úrokové miery. Fisherova rovnica. Jednoduché a zložené diskontovanie. Finančná ekvivalencia. Pojem finančných tokov. Vybrané kritériá hodnotenie investičných projektov. Pojem finančnej renty. Polehotná a predlehotná p-termínová renta. Niektoré špeciálne typy renty. Umorovací počet. Umorovanie dlhu nerovnakými a rovnako veľkými splátkami. Anuitné a splátkové umorovanie. Splatenie pôžičky jednorázovou splátkou. RPMN.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor