Štatistika - FBI

Vyučujúci: Kanderová Mária, Ing., PhD.
Stachová Mária, Mgr., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor