Informačné systémy v cestovnom ruchu 2

Vyučujúci: Gubalová Jolana, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je vysvetliť kritériá a postupy výberu vhodných informačných systémov (IS) pre potreby podnikov a stredísk cestovného ruchu. Predmet sa zameriava na všetky aktuálne trendy v používaní IS/informačných služieb globálneho aj lokálneho charakteru a je v ňom odovzdané vyvážené množstvo teoretických vedomostí a praktických zručností.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor