Informačné systémy v manažmente území

Garant predmetu:
Vyučujúci: Rigová Zuzana, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor