Informačné systémy vo financiách

Vyučujúci: Gubalová Jolana, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je vysvetliť dôvody procesného prístupu k tvorbe a používaniu informačných systémov (IS) v podnikoch a organizáciách finančného sektoru. Osobitná pozornosť je venovaná analytickým IS ako kľúčovým nástrojom pre podporu rozhodovania o riadení finančných operácií podnikov a organizácií.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor