Kvalitatívny a kvantitatívny výskum v podniku

Vyučujúci: Kaščáková Alena, Ing., PhD.
Kika Marián, PhDr., PhD.
Nedelová Gabriela, RNDr., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor