Kvantitatívne metódy vo verejnom sektore

Garant predmetu: Zimka Rudolf, prof. RNDr., CSc.
Vyučujúci: Grausová Mária, RNDr., PhD.
Hužvár Miroslav, RNDr., PhD.
Nedelová Gabriela, RNDr., PhD.
Zimka Rudolf, prof. RNDr., CSc.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor