Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Kvantitatívny a kvalitatívny výskum v CR

Garant predmetu:
Vyučujúci: Gajdošík Tomáš, doc. Ing., PhD.
Kaščáková Alena, Ing., PhD.
Nedelová Gabriela, RNDr., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Administrátor