Kvantitatívny a kvalitatívny výskum v CR

Vyučujúci: Gajdošík Tomáš, Ing., PhD.
Kaščáková Alena, Ing., PhD.
Nedelová Gabriela, RNDr., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor