Finančné modely

Garant predmetu: Boďa Martin, doc. Mgr. Ing. , PhD.
Vyučujúci: Boďa Martin, doc. Mgr. Ing. , PhD.
 
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je vybaviť študentov pokročilým analytickým aparátom potrebným v oblasti podnikového finančného riadenia. Predmet selektívne pokrýva viaceré okruhy podnikových financií a sústreďuje sa predovšetkým na tri nosné oblasti: (1) pokročilá analýza individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky zostavovanej podľa IAS/IFRS, resp. US GAAP s orientáciou na oceňovanie podniku, finančný reporting, finančnú prognostiku a hodnotenie rizika, (2) teória finančného úpadku a predikcia finančného zdravia podniku a (3.) aplikácie finančných derivátov pri riešení úloh finančného riadenia.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor