Financie domácností

Vyučujúci: Huňady Ján, doc., Ing., PhD.
Ľapinová Erika, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor