Bankovníctvo

Garant predmetu: Zimková Emília, prof. Ing. PhD.
Vyučujúci: Izáková, Katarína, Ing., PhD.
Mešťan Michal, Ing., PhD.
Pintér Ľubomír, Ing., PhD.
Vidiečanová Michaela, Ing.
Zimková Emília, prof. Ing. PhD.
 
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je prehĺbiť a rozšíriť poznatky študentov o princípoch fungovania bankového sektora, špecifikovať miesto a funkcie centrálnej banky s dôrazom na činnosť ESCB. Študenti sa oboznámia s aktívnymi, pasívnymi i mimobilančnými produktmi komerčných bánk.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor