Bakalárska práca s obhajobou

Vyučujúci: Kološta Stanislav, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Využitie poznatkov z bakalárskeho seminára pri spracovaní konečnej verzie bakalárskej práce vypracovanej podľa platnej smernice v požadovanom rozsahu a odovzdanej v stanovenom termíne. Preukázanie vedomostí, zručností a schopností získaných počas štúdia pri návrhu riešenia formulovaných problémov.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor