Daňový systém

Garant predmetu: Orviská Marta, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Huňady Ján, doc., Ing., PhD.
Ištok Michal, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Získať vedomosti z platnej daňovej legislatívy. Na základe teoretickej analýzy a praktickej aplikácii naučiť študentov uplatniť pravidlá pre daň z príjmu, nepriame dane, majetkové dane a daňové konaní.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor