Diplomový seminár

Garant predmetu:
Vyučujúci: Krištofík Peter, prof. Ing., Ph.D.
Musa Hussam, prof., Ing., PhD.
Orviská Marta, prof. Ing., PhD.
Vaňová Anna, doc., Ing., PhD.
Závadská Zuzana, doc. Ing., PhD.
Zimková Emília, prof. Ing. PhD.
 
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s cieľom, spracovaním a formou diplomovej práce ako i s prípravou prezentácie DP.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor