Medzinárodné financie

Garant predmetu:
Vyučujúci: Izáková, Katarína, Ing., PhD.
Krištofík Peter, prof. Ing., Ph.D.
Musa Hussam, prof., Ing., PhD.
Pintér Ľubomír, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor