Regulácia a riziko v bankách

Garant predmetu:
Vyučujúci: Farkašovský Vlastimil, Ing., PhD.
Zimková Emília, prof. Ing. PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor