Špeciálny seminár z financií a peňažníctva

Vyučujúci: Krištofík Peter, prof. Ing., Ph.D.
Orviská Marta, prof. Ing., PhD.
Stašová Jana, Ing., PhD.
Ščerba Kamil, Ing., PhD.
Zimková Emília, prof. Ing. PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor