Metodológia a etika vedeckej práce 1

Vyučujúci: Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
Orviská Marta, prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor