Special seminar in finance and banking

Vyučujúci: Krištofík Peter, prof. Ing., Ph.D.
Orviská Marta, prof. Ing., PhD.
Zimková Emília, prof. Ing. PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor