Obchodná komunikácia - v AJ / Business Communication

Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Praktickými komunikačnými cvičeniami zvládnuť komunikáciu so zákazníkmi, partnermi a kolegami vo firme v písomnej a ústnej forme.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Ponuka VP KOJK na AR 2016_2017 - pre inžinierske štúdium.pdf (10. 5. 2017 11:50:27)
Ponuka VP KOJK na AR 2016_2017 - pre bakalárske štúdium.pdf (10. 5. 2017 11:50:15)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Strnádová Petra