Ekonomická terminológia - v NJ / Wirtschaftsterminologie

Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Implementovať teoretické vedomosti z oblasti marketingu a manažmentu, financií, bankovníctva a verejnej správy do praktickej roviny pomocou práce s odbornými textami z rôznych zdrojov, ktoré reflektujú súčasné dianie, vývoj a zmeny v cieľových krajinách, rozvíjať jazykové zručnosti študentov pri práci s odbornými textami a terminológiou v špecifickom kontexte.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Ponuka VP KOJK na AR 2016_2017 - pre inžinierske štúdium.pdf (10. 5. 2017 11:50:27)
Ponuka VP KOJK na AR 2016_2017 - pre bakalárske štúdium.pdf (10. 5. 2017 11:50:15)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Strnádová Petra