Obchodné rokovania - v AJ / Business Negotiations

Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je rozvíjať rokovacie, jazykové a interkultúrne zručnosti potrebné pre komunikáciu so zahraničnými partnermi.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Ponuka VP KOJK na AR 2016_2017 - pre inžinierske štúdium.pdf (10. 5. 2017 11:50:27)
Ponuka VP KOJK na AR 2016_2017 - pre bakalárske štúdium.pdf (10. 5. 2017 11:50:15)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Strnádová Petra