Medzikatedrový predmet: Terminologický manažment

Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Teoretické základy, metódy a prax terminologického manažmentu v národných a nadnárodných podnikoch. Seminár zahŕňa skúšku na certifikát terminologického manažéra (Terminology Manager Basic) od medzinárodne uznávanej organizácie European Certification and Qualification Association. Tento certifikát je dôležitou doplnkovou kvalifikáciou v profesionálnom profile pre úspešné uplatnenie sa na medzinárodnom pracovnom trhu. Materiály sa poskytujú v slovenskom, anglickom, alebo nemeckom jazyku. Predmet sa vyučuje v slovenskom, alebo nemeckom jazyku - podľa záujmu študentov.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Ponuka VP KOJK na AR 2016_2017 - pre inžinierske štúdium.pdf (10. 5. 2017 11:50:27)
Ponuka VP KOJK na AR 2016_2017 - pre bakalárske štúdium.pdf (10. 5. 2017 11:50:15)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Strnádová Petra