Medzikatedrový predmet: Manažment projektov EÚ

Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Teoretické základy, metódy a prax manažmentu projektov EÚ. Seminár sa sústreďuje na pravidlá administrácie projektov EÚ a zahŕňa skúšku na certifikát z manažmentu projektov EÚ (ECQA Certified EU Project Manager) od medzinárodne uznávanej organizácie European Certification and Qualification Association. Tento certifikát je dôležitou doplnkovou kvalifikáciou v profesionálnom profile pre úspešné uplatnenie sa na medzinárodnom pracovnom trhu. Materiály sa poskytujú v anglickom jazyku. Predmet sa vyučuje v slovenskom, alebo anglickom jazyku - podľa záujmu študentov.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Ponuka VP KOJK na AR 2016_2017 - pre inžinierske štúdium.pdf (10. 5. 2017 11:50:27)
Ponuka VP KOJK na AR 2016_2017 - pre bakalárske štúdium.pdf (10. 5. 2017 11:50:15)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Strnádová Petra