Strategický manažment a marketing

Garant predmetu:
Vyučujúci: Gundová Petra, Ing., PhD.
Minárová Martina, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor