Analýza trhu

Garant predmetu: Lesáková Ľubica, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Hiadlovský Vladimír, doc. Ing., PhD.
Hiadlovský Vladimír, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor