Úvod > Departments > Department of Tourism >

Field Trip 1

Vyučujúci: Kvasnová Diana, Ing., PhD.
Marciš Matúš, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: The aim is to theoreticaly prepare students for the stay in the destination during the Field Trip 2.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor