Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Prípadové štúdie z cestovného ruchu 2

Garant predmetu:
Vyučujúci: Gajdošík Tomáš, doc. Ing., PhD.
Gajdošíková (Lencsésová) Zuzana, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Administrátor