Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Cestovný ruch v Európskej únii

Vyučujúci: Malachovský Andrej, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Administrátor